Về HAWASME

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE KINHDOANHDIENTU.VN

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE KINHDOANHDIENTU.VN

Thứ Hai, 27/03/2023

I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Sàn kinhdoanhdientu.vn do Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tp. Hà Nội là chủ sở hữu, giao Công ty Cổ phẩn... Đọc tiếp

Quy chế hình ảnh và thông tin sản phẩm

Quy chế hình ảnh và thông tin sản phẩm

Thứ Tư, 19/10/2022

QUY CHẾ VỀ HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM A. ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Mỗi sản phẩm trên kinhdoanhdientu.vn có thể đăng tải tối đa... Đọc tiếp

BAN CHẤP HÀNH

BAN CHẤP HÀNH

Thứ Bảy, 08/10/2022

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA HỘI Ngày 10 tháng 8 năm 2010, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết... Đọc tiếp

ĐIỀU LỆ HỘI

ĐIỀU LỆ HỘI

Thứ Bảy, 08/10/2022

Đọc tiếp

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thứ Bảy, 08/10/2022

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ Điều 11. Cơ cầu tổ chức Tô chức của Hội bạo gồm: (1) Đại hội toàn thẻ - (2) Ban chấp hành Hội - (3)... Đọc tiếp

HỘI NỮ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI NỮ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thứ Bảy, 08/10/2022

Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội (viết tắt là HAWASME), tiền thân là Câu lạc bộ Nữ Doanh nghiệp Hà Nội,... Đọc tiếp

Thu gọn