BAN CHẤP HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SEACONSULT
Thứ Bảy, 08/10/2022

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA HỘI

Ngày 10 tháng 8 năm 2010, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 3911/QĐ-UBND phê chuẩn danh sách Ban thường vụ, Ban chấp Hành Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Ban chấp hành 34 chị, Ban thường vụ 11 chị.

 

STT

     Họ và tên

              Tên doanh nghiệp

Chức danh

1

Mai Thị Thùy

Thành viên HĐQT Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Hồng Phúc

Chủ tịch

2

Nguyễn Thu Hà

PGĐ Cty CP Du lịch Hồ Gươm

Phó chủ tịch thường trực

3

Giang Thị Hằng

GĐ Cty TNHH SX&TM Tân Việt Anh

Phó chủ tịch

4

Hà Thị Vinh

GĐ Cty TNHH Gốm sứ Quang Vinh

 Phó Chủ tịch 

5

Phạm Thị Thu Hương

Chủ tịch Hội Da Giầy Hà Nội

Phó chủ tịch

6

Cao Minh Trúc

CT- HĐ Thành viên Cty Luật TNHH BD và Cộng sự

Phó chủ tịch

7

Vũ Thị Mai Thu

GĐ Cty TNHH Tư vấn -Đầu tư hõ trợ kinh doanh

Phó chủ tịch

8

Trần Thị Ngọc Khanh

CTHĐQT - TGĐ Cty CP XD&TM Hoàng Hải

Phó chủ tịch

9

Nguyễn Thị Minh

Chủ cơ sở Dệt nhuộm Minh Dư

Phó chủ tịch

10

Thái Thị Vân Anh

GĐ DN tư nhân - xí nghiệp Quốc Anh

Phó chủ tịch

11

Phạm Thị Thu Hà

GĐ Ngân hàng Sacombank - chi nhánh 8/3 Hà Nội

Phó chủ tịch

12

Phạm Mai Anh

GĐ Cty TNHH SX&TM Quang Anh

Ủy viên BCH

13

Nguyễn Thị Đông 

TGĐ Cty CP Hoa Lan

Ủy viên BCH

14

Nguyễn Thị Hà

PCN HTX Cao su Long Biên

Ủy viên BCH

15

Ngô Thị Hồng Hạnh

TGĐ CTy CP thực phẩm Hoàng Kim

Ủy viên BCH

16

Nguyễn Thu Hiền

Chủ CH Hoa lụa nghệ thuật Thu Hằng

Ủy viên BCH

17

Lê Thanh Hoa

Chủ CS sản xuất quần áo trẻ em dệt kim

Ủy viên BCH

18

Phạm Thi Hoa

GĐ DN vàng bạc Trung Hoa

Ủy viên BCH

19

Đặng Thanh Hương

GĐ Cty CP May Vĩnh Phát

Ủy viên BCH

20

Trần Thị Phương Lan

Chánh văn phòng Sở Công Thương Hà Nội

Ủy viên BCH

21

Từ Thị Bích Lộc

GĐ Cty TNHH Mỹ Anh

Ủy viên BCH

22

Lê Thị Tuyết Mai

GĐ Cty Bao bì Hoà Bình

Ủy viên BCH

23

Nguyễn Thị Mùi

GĐ Cty TNHH Anh Đào

Ủy viên BCH

24

Nguyễn Thị Nghiêm

GĐ Cty TNHH Chế biến thủy sản Nguyễn Nghiêm

Ủy viên BCH

25

Vũ Thị Quý

PGĐ Cty TNHH Phúc Hưng

Ủy viên BCH

26

Nguyễn Thị Tâm

GĐ Cty CP Thiết bị áp lực Đông Anh

Ủy viên BCH

27

Nguyễn Thị Thanh

GĐ Cty Vàng bạc đá quý Thanh Tuấn

Ủy viên BCH

28

Vũ Thị Lan Thanh

GĐ Cty TNHH Nam Thanh

Ủy viên BCH

29

Tạ Thị Trà

PGĐ CTy TNHH SX&TM Khánh Nguyên

Ủy viên BCH

30

Nguyễn Thị Trang

PGĐ Cty TNHH an ten VM

Ủy viên BCH

31

Lê Thị Tư

PGĐ Cty TNHH Tuấn Quang

Ủy viên BCH

32

Phan Thanh Vân

UVCH-Phó ban KT-Hội LHPN Hà Nội

Ủy viên BCH

33

Vũ Thị Viễn

GĐ Trung tâm nhân đạo Mai Hoa

Ủy viên BCH

34

Lê Thị Thuận

GĐ Cty TNHH Mỹ nghệ Qua Thuận

Ủy viên BCH

 

Ban Kiểm tra

 

 

1

Phạm Thị Thu Hương

Chủ tịch Hội Da giầy Hà Nội

Trưởng ban

2

Ngô Thị Tính

GĐ Cty Cp bánh dân tộc Bảo Minh

Ủy viên

3

Phạm Thị Yên

GĐ Cty TNHH XK Việt Ba

Ủy viên

Thu gọn