Các quy định nổi bật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SEACONSULT
Thứ Sáu, 24/03/2023

1. Tiêu chí xác định và nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Theo Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

  • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; hoặc
  • Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Khi đã được xác định là doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa thì doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ theo 06 nguyên tắc được quy định tại Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

Các quy định nổi bật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 (Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

2. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa năm 2023

Trong năm 2023, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ theo quy định tại các mục 1 Chương II Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, bao gồm các nội dung:

  • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng;
  • Hỗ trợ thuế, kế toán;
  • Hỗ trợ mặt bằng sản xuất;
  • Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;
  • Hỗ trợ mở rộng thị trường;
  • Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; và
  • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.
Viết bình luận của bạn
Thu gọn