KHỞI NGHIỆP Phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SEACONSULT
Thứ Sáu, 19/08/2022

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”, đồng thời hỗ trợ, tạo môi trường cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, có việc làm ổn định, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao vị thế, vai trò trong gia đình và xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2022.

Thông tin cụ thể về cuộc thi như sau:

Lĩnh vực dự thi: Trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên đến lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

Đối tượng dự thi: Là các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, các mô hình kinh tế do phụ nữ quản lý, làm chủ; các cá nhân, hộ kinh doanh, khởi sự kinh doanh có sự kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã có đề án, ý tưởng mong muốn mở rộng quy mô, sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc thay đổi phương thức tổ chức sản xuất hoặc tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới được thể hiện trong đề án, kế hoạch kinh doanh dự thi. Ưu tiên các tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (có ít nhất 5 thành viên tham gia, trong đó phụ nữ thuộc hộ nghèo và cận nghèo chiếm tối thiểu 50%) và các đề án, ý tưởng tạo ra những sản phẩm góp phần giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực.

Các đề án, ý tưởng tham gia dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi đến hết ngày 10/6/2022 theo địa chỉ Email Banphongtraopnkt@gmail.com.

Tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến vào tháng 10/2022 gắn với Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022.

Viết bình luận của bạn
Thu gọn