Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội (viết tắt là HAWASME), tiền thân là Câu lạc bộ Nữ Doanh nghiệp Hà Nội, được thành lập từ năm 1994. Qua gần 20 năm hoạt động, Hội đã thu hút và tập hợp gần 2000 hội viên là phụ nữ làm kinh tế ở các cấp thành phố, quận, huyện và xã, phường. Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, đoàn kết, hợp tác và tuân theo pháp luật.

 

Mục tiêu

Tập hợp, đoàn kết phụ nữ là lãnh đạo các DN, tổ chức kinh tế thành phố Hà Nội, phấn đấu vì sự bình đẳng, phát triển và thành đạt của hội viên, góp phần năng cao năng lực, mở rộng hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ nhau, góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước giàu mạnh, văn minh.

 

Nhiệm vụ

  1. Xây dựng Hội trở thành tổ chức uy tín, gắn kết hội viên và phát triển bền vững;

  2. Hỗ trợ hội viên phát triển năng lực cạnh tranh qua hoạt động tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin, chính sách, pháp luật, ứng dụng TMĐT, xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường, XTTM tham gia hội chợ trong và ngoài nước ,

  3. Hội là đầu mối giúp hội viên giao lưu, hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước,

  4. Tham gia vào tiến trình hoạch định chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, .

  5. Tổ chức hoạt động xã hội, từ thiện nhằm khuyến khích hội viên, doanh nghiệp tham gia vào phong trào phát triển cộng đồng.

 

Tổ chức của Hội

Hội được tổ chức ở 2 cấp: cấp thành phồ và cấp quận huyện. Đại hội đại biểu của Hội là cơ quan quyết định cao nhất của Hội để bầu ra Ban chấp hành, Ban kiểm tra.

Nhiệm kỳ 2010-2015, tổ chức Hội gồm:

  1. Thành Hội với trên 200 hội viên, Ban thường vụ 11 người, Ban chấp hành 34 người chia 6 ban chuyên môn : (1)  Ban hội viên, ( 2) Ban kinh tế & XTTM, (3) Ban truyền thông & CNTT, (4) Ban hỗ trợ chính sách pháp luật, xã hội cộng đồng & từ thiện, (5) Trung tâm tư vấn & đào tạo, (6)Ban đối ngoại và Văn phòng Hội.

  2. Chi Hội và CLB cơ sở có tại 32  Quận huyện, xã phường với gần 2000 hội viên. Ban chủ nhiệm điều hành hoạt động chi Hội , CLB 

 

Thu gọn