• Đăng ký
  •  
  •  

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG INTERNET
Số:  HAWASME/
       - Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
       Sau khi xem xét yêu cầu của  …………. và khả năng cung cấp dịch vụ quảng cáo sàn giao dịch điện tử HAWASME .
       Hôm nay, ngày …  tháng …  năm 20..., chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY …………………
        Đại diện:  
        Chức vụ:  
        Địa chỉ:  
        Điện thoại:      Fax: 
        Tài khoản:  
        Tại Ngân hàng:  
        Mã số thuế:  
Bên B: 
        Đại diện:  
        Chức vụ:  
        Địa chỉ:  
        Điện thoại:       Fax: 
        Tài khoản số:  
        Tại Ngân hàng:  
   
      Bên B cung cấp dịch vụ quảng cáo cho bên A với nội dung như sau:
ĐIỀU I: DỊCH VỤ CUNG CẤP
QUẢNG CÁO CHO ….
Vị trí banner S.lượng(Banner) Kích thước(Pixel) Thời gian
(Tuần)
Đơn giá(VND/tuần) Thành tiền
(VND)
          0
Cộng     0
VAT     0
Tổng cộng     0
          Bằng chữ: 
          Banner được thiết kế theo kiểu gif động. 
ĐIỀU II: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1     Bên A thanh toán cho bên B 100% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng, trước khi đưa banner.
2.2     Bên B phát hành biên lai thu tiền cho bên A theo quy định của Bộ Tài chính.
2.3     Bên A phải đảm bảo thanh toán cho bên B theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng. 
2.4     Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản về tài khoản số ................của HAWASME. Phương thức thanh toán này là duy nhất và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
3.1     Cung cấp đầy đủ thông tin thiết kế banner quảng cáo trước khi đăng.
3.2     Không được sử dụng các dịch vụ Internet vào mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc    gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
3.3     Bên A có trách nhiệm theo dõi việc đưa banner lên website.
3.4     Tối đa 05 ngày, kể từ ngày kết thúc việc đưa banner, bên A không có thắc mắc, khiếu nại (bằng văn bản) thì được hiểu là hai bên đã cùng nhất trí nghiệm thu xong hợp đồng.
3.5     Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin quảng cáo.
3.6     Tuân thủ theo các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp bản quyền.
3.7     Tuân thủ theo các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.
ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM BÊN B
4.1     Hoàn thành việc đưa banner của bên A lên website  theo đúng thời gian đăng quảng cáo tại Điều I
4.2     Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng.
4.3     Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của bên B.
4.4     Hướng dẫn bên A thực hiện đúng các quy trình khai thác dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành.
4.5     Có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A sử dụng dịch vụ không theo đúng các cam kết trong hợp đồng này.
4.6    Bên B không chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin trên các trang website được liên kết từ các đường links và các banner của bên A.
ĐIỀU V: TẠM NGƯNG, TẠM CẮT, HUỶ, THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG
5.1   Tạm ngưng
       -Bên B sẽ tạm ngưng một hoặc tất cả dịch vụ trong hợp đồng này sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bên A.
       -Thời gian tạm ngưng dịch vụ không quá 7 ngày tính từ ngày bên B nhận được văn bản của bên A.
       -Nếu quá thời hạn tạm ngưng nói trên, bên A không đưa quảng cáo lên thì bên B có quyền tính tiền những ngày ngưng nói trên như có đăng quảng cáo.
5.2 Tạm cắt
       -Bên B sẽ tạm cắt dịch vụ của bên A nếu bên A vi phạm một trong các điều khoản qui định trong hợp đồng này.
       -Dịch vụ chỉ  được bên B mở lại trong trường hợp bên A chấm dứt việc vi phạm các điều khoản qui định trong hợp đồng này trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên B về việc vi phạm.
       -Nếu việc tạm cắt dẫn đến việc huỷ hợp đồng do lỗi của bên A thì bên A phải thanh toán cho bên B theo quy định tại mục 5.3. Trong thời gian bên A vi phạm, bên A vẫn phải thanh toán phí quảng cáo. 
5.3   Huỷ hợp đồng
        Nếu bên A đơn phương huỷ hợp đồng trước thời hạn, thì bên A phải thanh toán cho bên B tiền quảng cáo trong thời gian bên B đã đăng theo mức giá tương ứng với khoản thời gian đó. Ngoài ra bên A còn phải thanh toán cho bên B tiền thiệt hại bằng 50% giá trị hợp đồng chưa thực hiện.
5.4   Thay đổi khác
        -Trường hợp bên A thay đổi vị trí, kích thước, thời gian đăng banner, phải có văn bản đề nghị bên B trước 2 ngày để giải quyết. Nếu sự thay đổi dẫn đến giảm giá trị hợp đồng thì bên A phải thanh toán thêm 50% giá trị chênh lệch hợp đồng khi thay đổi.
        -Trường hợp bất khả kháng (thiên tai, bão lụt, khủng bố, Nhà nước dừng hoạt động của website, hợp đồng đại lý của Công ty bị phá vỡ ... ) bên B được quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không phải chịu phạt. Khi đó bên A chỉ phải trả tiền cung cấp dịch vụ trong thời gian chưa gián đoạn.  
        -Trường hợp website bị gián đoạn trên diện rộng do sự cố của đơn vị cung cấp dịch vụ internet, thì bên B sẽ có trách nhiệm bù số ngày quảng cáo bị gián đoạn cho bên A ngay sau khi khắc phục được sự cố.
ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
6.1     Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
6.2     Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì thì 2 bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không tự giải quyết được sẽ thống nhất chuyển vụ việc tới Toà án kinh tế có thẩm quyền để giải quyết.
6.3     Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn đặt banner tại Điều 1. Khi hợp đồng hết hiệu lực, nếu hai bên tiếp tục gia hạn hợp đồng, hai  bên sẽ ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng theo bảng báo giá của thời điểm ký phụ lục.
          Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau: Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
              ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B
logo HAWASME

HỘI NỮ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP. HÀ NỘI

www.nudoanhnghiep.com
Gian hàng thành viên VIP

SÀN THƯƠNG MẠI KINH DOANH ĐIỆN TỬ - HỘI NỮ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP.HÀ NỘI

Quyết định thành lập số 1947/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội cấp ngày 29/04/2010
Văn phòng: Phòng 1605 Tầng 16 - Tòa Lilama 18 tầng, số 52 đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 024 3771.3243 - Máy Fax: (+84) 024 3771.1174
Email: nudoanhnghiep@gmail.com - Website: kinhdoanhdientu.vn
Dự án được tài trợ bởi Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP)

(Ghi chú: kinhdoanhdientu.vn không bán sản phẩm trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng click vào xem chi tiết sản phẩm và liên lạc thông tin với người bán. Mọi thông tin về sản phẩm trên hệ thống mang tính chất tham khảo. Trân trọng cảm ơn!)